Siirry sisältöön

Suomessa syntyy vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja, joilla voitaisiin korvata luonnon kiviainesten käyttöä.

Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa on tehokas keino edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää rakennushankkeen ympäristövaikutuksia. Uusiomateriaalien käyttöä voidaan lisätä merkittävästi materiaaleja tuotteistamalla ja kaupallistamalla.

Uusiomaarakentaminen etenee monella eri rintamalla. Uusiomaarakentamisen kehittäminen on yksi keino hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä merkittävällä tavalla isossa mittakaavassa.

Uusiomaarakentamisen yhteistyöfoorumi UUMA

UUMA on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat
edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. UUMA-ohjelma vie
uusiomaarakentamisen nykyistä konkreettisemmalle tasolle kaupunkien ja
väyläviraston rakentamistoiminnassa. Ohjausryhmään ja eri työpajojen toimintaan
voivat osallistua kaikki UUMA-ohjelman partnerit.

Yhteistyö ja tiedon jakaminen eri organisaatioiden kanssa on keskeisessä roolissa uusiomaarakentamisen vauhdittamisessa. UUMA-ohjelma kokoaa tietoa uusiomaarakentamisesta, jotta se olisi helposti käytettävissä ja löydettävissä kaikille.

Uuma-ohjelmaa on kehitetty jo vuodesta 2006

UUMA5-ohjelman sisältö pohjautuu siihen, mitä UUMA2-, UUMA3 ja UUMA4-ohjelmissa on
uusiomaarakentamisen edistämiseksi tehty. Ohjelmassa on ollut laajasti mukana niin
julkinen sektori kuin yritykset, tutkimuslaitokset ja viranomaiset. Ohjelmaa koordinoi Ramboll Finland. UUMA5-ohjelmaa valmisteltiin yhteistyössä UUMA4:n yhteistyökumppaneiden kanssa ja sen sisällön suunnittelussa ovat olleet mukana keskeisesti Väylävirasto ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, Ramboll

Marjo Koivulahti

projektipäällikkö, UUMA-ohjelma, Ramboll

Koordinaattori, Ramboll

Juha Forsman

koordinaattori, UUMA-ohjelma, Ramboll